Giá thu mua mủ cao su tiểu điền của Công ty cao su Lộc Ninh ngày 4/7/2018

 

Giá thu mua mủ cao su tiểu điền của Công ty cao su Lộc Ninh ngày 4/7/2018